Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen

Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.
pw de gids
01-05-2019 18:38