Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2019

De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2019 zijn bekend. Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan beide omhoog.  Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2019 € 1635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag. De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant. Minimumjeugdloon Per 1 juli wordt de leeftijd voor het volwassen minimumloon verlaagd van 22 naar 21 jaar. 21-jarigen hebben vanaf deze datum recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog.  Uit het minimumloon wordt het minimumjeugdloon afgeleid. Dat ziet er per 1 juli 2019 als volgt uit: 15 jaar: € 490,70 per maand 16 jaar:  € 564,30 per maand 17 jaar:  € 646,05 per maand 18 jaar:  € 817,80 per maand 19 jaar:  € 981,35 per maand 20 jaar:  € 1.308,50 per maand 21 jaar en ouder:  € 1.635,60 per maand Aanpassingen wet Minimumloon De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is in fases gewijzigd. Werknemers jonger dan 23 jaar kregen niet het volledige wettelijk minimumloon maar een vast percentage hiervan. De overheid verlaagt de leeftijd waarop het volledige wettelijk minimumloon geldt naar 21 jaar. Met de wijzigingen per 1 juli 2019 treedt de laatste fase van deze aanpassing in werking. Wil je weten wat er precies wijzigt en wanneer de wijzigingen worden doorgevoerd? Download hier de gratis whitepaper >>> Maatregelen voor werkgevers Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. Om werkgevers tegemoet te komen, heeft de overheid een aantal maatregelen bedacht. Zo kan een deel van de loonkostenstijging worden teruggevraagd via de compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel (LIV). Met de compensatieregeling Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon kunnen werkgevers een deel van hun loonkostenstijging voor 18- tot en met 21-jarigen gecompenseerd krijgen. Ook hoeven werkgevers die leerwerkplekken aanbieden het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling LIV. Bron: Rijksoverheid / Staatscourant Het bericht Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2019 verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
29-04-2019 09:00