Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020

| Download CAO NEP Broadcast Services » | 26 april 2019 CAO-naam CAO NEP Broadcast Services Download Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020 > Principeakkoord CAO NEP Broadcast Services 2019-2020 (19-04-19) Looptijd Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020. Loonmutaties – 2,0% loonsverhoging per 1 juli 2019 – 2,0% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Werknemers met een contract voor bepaalde tijd van 23 naar 25 vakantiedagen, net als collega’s die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. – Roosterwerkgroep onder externe procesbegeleiding: voor gezonde roosters en werk/privé balans. – Duurzame inzetbaarheid: meer aandacht voor loopbaanontwikkeling. – Intentie om samen toe te werken naar een branche cao – geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bron: FNV, 24 april 2019
flexnieuws
26-04-2019 12:31