Meer mensen op Caribisch Nederland aan het werk in 2018

Op de drie eilanden van Caribisch Nederland was de arbeidsdeelname in 2018 hoger dan in 2016. Op Bonaire had 70% van de bevolking van 15 tot 75 jaar in 2016 betaald werk, in 2018 was dat 73%. Het percentage werkenden op Sint-Eustatius nam toe van 66 naar 72, op Saba van 62 naar 66.
cbs
26-04-2019 15:30