3 trends die de toekomst op de werkvloer gaan bepalen

De specifieke keuzes die individuele medewerkers maken op het gebied van technologie zijn bepalend voor de toekomst van de werkvloer. Binnen nu en vijf jaar krijgen we te maken met nieuwe manieren van werken en leven. En daar moeten we ons op voorbereiden. Zowel binnen grote als kleine organisaties is het steeds meer geaccepteerd dat medewerkers hun werk en privéleven beter op elkaar af willen stemmen. Technologische ontwikkelingen hebben daar, zonder twijfel, een bijdrage aan geleverd.
pw de gids
19-04-2019 11:29