Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017