HelloFlex People – trouw aan backoffice voor uitzenden

HelloFlex People – trouw aan backoffice voor uitzenden Interview met Ildikó Kalmár, Manager Operations en Eric van Bleisem, Manager Backoffice Ildikó Kalmár en Eric van Bleisem geven leiding aan HelloFlex People, een backoffice dienstverlener, die personeelsintermediairs ontzorgt met juridisch werkgeverschap voor uitzendkrachten. De klantfocus van HelloFlex People ligt volledig op intermediairs en nooit op de eindopdrachtgever. HelloFlex People is lid van de ABU en de NBBU. Afhankelijk van de voorkeur van de aangesloten intermediair wordt de ABU- of de NBBU-cao gevolgd. Met behulp van certificeringen zoals NEN 4400-1, VCU, ISEA 3401 Type 2 en SNF zorgt HelloFlex People voor kwaliteitsborging. Ildikó en Eric vertellen over de positionering van hun backoffice service in het licht van de op handen zijnde Wet Arbeidsmarkt in Balans. Uitzenders optimaal faciliteren “Goed werkgeverschap wordt steeds belangrijker in de uitzendbranche. Voor HelloFlex People is dit niet nieuw. Wat wij doen is de manier om goed werkgeverschap voor uitzendkrachten te garanderen. Onze klanten zijn intermediairs, vaak gespecialiseerd in een niche. Zij hebben hart voor hun vak, maar diepgaande kennis van de actuele regelgeving vraagt voortdurende en vooral gespecialiseerde aandacht. Zij willen goed werkgeverschap voor hun uitzendkrachten. Daarom besteden zij dit deel van hun werk, dat wil zeggen de backoffice, uit aan ons. In feite functioneren wij als hun hoofdkantoor, waar ze voor raad en advies terecht kunnen.” Uitzendkrachten niveau mbo+ en hbo “Onze intermediairs opereren heel divers en zijn door het hele land gevestigd. De uitzendkrachten, die worden bemiddeld, zijn vrijwel allemaal MBO+ /HBO geschoold. Onze intermediairs bemiddelen de uitzendkrachten zonder enige exclusiviteit. Door het volgen van ABU of NBBU met de daaraan verbonden inlenersbeloning krijgt iedere uitzendkracht waar deze recht op heeft. Van concurrentie op de arbeidsvoorwaarden met de inlener is totaal geen sprake, omdat het bij ons altijd om echt uitzenden gaat. Wij werken grofweg met twee typen intermediairs. De een heeft lange tijd bij een uitzendorganisatie gewerkt en besluit op een dag voor zichzelf te beginnen als uitzender. Alle focus ligt dan op het opzetten van een eigen bureau. De administratieve lasten rondom het werkgeverschap besteedt zo’n intermediair dan wijselijk uit aan ons. Het andere type intermediair dat onze diensten inzet, heeft door zijn vak- en mensenkennis een heel groot netwerk binnen de branche waarin hij werkzaam is en helpt vanuit die positie veel mensen aan werk. Aanvankelijk doet hij of zij dat als hobby, maar na enige tijd beseft die persoon: ik moet dit anders inrichten zodat ik er meer aan overhoudt dan een bosje bloemen of een fles wijn; het begint een business op zichzelf te worden. Dit type ondernemer wordt intermediair om als verbinder pur sang zijn netwerk in te zetten om anderen aan werk te helpen.” Gedreven intermediairs “Onze intermediairs zijn zeer gedreven en focussen zich vooral op de commercie. HelloFlex People ondersteunt en helpt hen om een professionele uitzendorganisatie te zijn. Dat betekent ook dat wij intermediairs stimuleren met verschillende opleidingen om nog succesvoller in hun vak te zijn. Wij hebben een actief aandeel in de kosten van het SEU-diploma en sales gerelateerde opleidingen.” Vierkant staan voor goed werkgeverschap “Voor HelloFlex People staat goed werkgeverschap niet ter discussie. Het is voor ons een must. Onze intermediairs vinden het vanzelfsprekend dat alle vergoedingen uit – bijvoorbeeld – de bouw-cao worden gehonoreerd en staan daar ook voor in gesprekken met de opdrachtgevers. Zij hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en willen het allerbeste voor de uitzendkrachten. Mede om die reden besteden zij hun backoffice uit aan ons. Wij kennen de cao’s en passen de juiste arbeidsvoorwaarden toe. Wij zijn blij mee met zulke intermediairs, want wie zaken wil doen in het grijze gebied is bij ons aan het verkeerde adres. Wij zijn dus ook niet zo bang voor de WAB, vanwege onze trouw aan uitzenden zoals het is bedoeld. Wij maken gebruik van de uitzendsoftware, ingericht door onze zusteronderneming FlexService/HelloFlex, die ook door zeer grote partijen wordt gebruikt. Hierin is de wet- en regelgeving geborgd.” Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden “De aanpassingen in de WAB zijn erop gericht om gelijke beloning voor gelijk werk te bevorderen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Wij doen expliciet, zoals eerder genoemd, geen zaken met de eindopdrachtgevers. Wij concurreren niet op arbeidsvoorwaarden met de inlener omdat deze geen exclusiviteit heeft wat betreft plaatsing van de uitzendkrachten. Wij borgen de juiste toepassing van de inlenersbeloning en richten ons volledig op uitzenden.” Trouw aan sector 52 (uitzenden) “Sinds de start van onze onderneming (2008) zijn wij trouw aan uitzenden in sector 52 (uitzenden). Sectorverloning gericht op snelle winst, daar doen wij niet aan. We passen contracten toe met uitzendbeding, conform de uitzendcao’s. Daarom heeft HelloFlex People nooit de noodzaak gevoeld om sectorverloning aan te bieden, omdat dit veelal gepaard gaat met weekcontracten of zelfs dagcontracten .” Vertrouwen in positionering “Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans ligt nu bij de Eerste Kamer. Of er nog wijzigingen komen in deze wet, is nog niet duidelijk. De algemene verwachting is dat de wet – misschien met enkele wijzigingen – door de Eerste Kamer zal worden geloodst.” WAB scenario’s afwachten “We wachten af hoe de wetgeving definitief wordt uitgerold. We garanderen dat we de ontwikkelingen intensief volgen en ons voorbereiden op de aanpassingen. Wij waken over onze plek in het landschap van de uitzendbranche als pure dienstverleners voor uitzenden. Onze intermediairs en de uitzendkrachten vertrouwen per slot van rekening op onze expertise en vakkennis.” Interview: Hinke Wever
flexnieuws
17-04-2019 12:28