Niet het systeem, maar de mensen centraal. Een praktijkverhaal