Transitievergoeding regeling blokkeert pensioen 66-jarige ondernemer

Een 66-jarige ondernemer heeft 45 jaar hard gewerkt. Maar met pensioen kan hij niet. De regeling transitievergoeding zit hem daarbij in de weg. Hoe zit dat? En hoe kan dat worden opgelost? Hoe zit dat? Hans heeft een eenmanszaak met vier medewerkers die respectievelijk 29, 26, 6 en 4 jaar bij hem in dienst zijn. Hij zorgt goed voor zijn personeel. Een goed salaris, mooie arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling. Hans huurt het pand waarin hij is gevestigd. Maar ten behoeve van zijn eigen pensioen heeft hij een bedrijfspandje aangekocht dat hij verhuurt. De huurpenningen moeten straks zijn AOW aanvullen. Goed geregeld! Dacht deze ondernemer… Hans is 66 jaar. Hij wil graag met pensioen. Hij is daarom vorig jaar om zich heen gaan kijken naar een opvolger of een koper van zijn bedrijf. Dat is niet gelukt. Met name de twee langdurige dienstverbanden bleek het struikelblok voor twee potentiële kopers. Hans zal zijn bedrijf dus moeten beëindigen als hij met pensioen wil. Bedrijfsbeëindiging Als een werkgever zijn bedrijf wil of moet beëindigen, dan moet hij zijn medewerkers ontslaan. De ontslagreden is in dat geval ‘bedrijfseconomische redenen’. Dat betekent dat de werkgever UWV moet verzoeken om toestemming te verlenen om zijn medewerkers te ontslaan. Die toestemming zal Hans vermoedelijk wel krijgen. Het enige waar hij op moet letten is dat hij voldoende bewijs aanlevert waaruit blijkt dat het bedrijf echt stopt. Dat is geen punt voor Hans. Maar als Hans toestemming heeft gekregen, dan zal hij de dienstverbanden moeten opzeggen. Als hij dat doet, dan is hij de transitievergoeding aan zijn medewerkers verschuldigd. Dat is waar de problemen zich voordoen. Transitievergoeding Hans stuit op een onoplosbaar probleem. Vier maal de transitievergoeding komt neer op een totaalbedrag van maar liefst € 146.748. Het bedrijfspand dat hij verhuurt is € 125.000,- waard. De huuropbrengst is € 1.050 per maand. Daar moeten nog kosten en belasting vanaf. Dan heeft hij, samen met zijn AOW een aardig pensioen. Maar als hij ieder van zijn medewerkers de transitievergoeding moet betalen, dan moet hij zijn bedrijfspand verkopen. Dat niet alleen. Hij zal ruim € 20.000 moeten lenen omdat de opbrengst onvoldoende is om de transitievergoeding te betalen. In plaats van een aardige aanvulling op zijn AOW, zal hij het met alleen AOW moeten doen, waar hij ook nog eens rente en aflossing van zal moeten betalen. Kortom; Hans kan niet stoppen met zijn bedrijf. Dat kan hij helemaal niet betalen! Geen hardheidsclausule De transitievergoeding regeling kent geen hardheidsclausule. Een hardheidsclausule is een clausule in een wet of overeenkomst. Op grond van zo’n clausule kan een bepaling geheel of deels buiten toepassing worden gelaten als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen. Mogelijke oplossing In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is een voorstel opgenomen dat Hans zal helpen. De bedoeling is dat per 1 april 2020 een compensatieregeling voor kleine werkgevers wordt ingevoerd. De regeling geldt voor een eigenaar van een eenmanszaak, een vennoot, een maat of een dga die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als hij zijn bedrijf wil beëindigen, dan kan hij worden gecompenseerd voor de transitievergoeding(en) die hij vanwege die bedrijfsbeëindiging moet betalen. De regeling kent geen terugwerkende kracht, dus Hans zal wel moeten wachten. Bovendien moet de Eerste Kamer nog met de plannen instemmen. Het is dus nog niet zeker dat deze compensatieregeling er ook echt komt. Meer informatie over de Wab en transitievergoeding? Wet arbeidsmarkt in balans De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is trending topic, omdat de doorvoering van de wet veel zal veranderen voor HR. In deze whitepaper zet arbeidsrechtjurist Edith van Schie alvast de belangrijkste voorstellen uit deze nieuwe arbeidswet voor u op een rij. Transitievergoeding Als een dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd en het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt, dan heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. In deze whitepaper leest u alle ins en outs. Het bericht Transitievergoeding regeling blokkeert pensioen 66-jarige ondernemer verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
10-04-2019 13:40