Principeakkoord CAO DHL Express 2019-2020

| Download CAO DHL Express » | 8 april 2019 CAO-naam CAO DHL Express Nederland Download Principeakkoord CAO DHL Express 2019-2020 > Principeakkoord CAO DHL Express 2019-2020 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 1,75% loonsverhoging per 1 juni 2019 – 1,75% loonsverhoging per 1 december 2019 – 1,75% loonsverhoging per 1 juni 2020 – 1,75% loonsverhoging per 1 december 2020 Arbeidsvoorwaarden – Dienstrooster wordt 14 dagen vooraf bekend gemaakt (in plaats van 10 dagen). – Voor 60-plussers komt de mogelijkheid om 80% te gaan werken, tegen 90% van hun salaris en 100% van hun pensioenopbouw. – De vergoeding van € 0,47 per gewerkte dag voor Rijdend personeel wordt afgeschaft. – Nulurencontracten worden alleen nog op verzoek van de medewerker afgesloten. – Het functiegebouw wordt toegankelijker: elke 5 jaar worden de functiebeschrijvingen geactualiseerd en het functiegebouw (in welke schalen zitten de cao-functies) wordt voor iedereen inzichtelijk. Bron: FNV Transport & Logistiek, 5 april 2019
flexnieuws
08-04-2019 12:14