‘WAB staat haaks op noodzakelijke flexibilisering arbeidsmarkt’