Veel overtredingen bij bouwen in Amsterdam

De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole vorige week in Amsterdam veel overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat de controle noodzakelijk was. De controle betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Valgevaar Vooral in binnenstedelijke gebieden wordt niet altijd even veilig gewerkt. Het werk werd in elf gevallen stilgelegd; zeven keer vanwege ernstig valgevaar, twee keer omdat een zaagtafel niet goed was afgeschermd en twee keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartstof werden blootgesteld. Bouwplaats stilgelegd Bij één locatie was de werksituatie zo slecht dat de hele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie de stillegging opheffen. Vergunning Tijdens de controle werden zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was. Niet alleen de werkgever kan hiervoor een boete krijgen van €8.000, maar ook de opdrachtgever. Uitkering Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot. Deze overtreding heeft de Inspectie doorgeven aan de gemeente. Het is de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Al eerder deed zij dat in Utrecht en Tilburg. In alle gevallen moesten werkzaamheden stilgelegd worden en werd er onveilig gewerkt. Bron: Inspectie SZW, 4 april 2019
flexnieuws
04-04-2019 13:32