‘Strategische personeelsplanning stimuleert ook de teamvorming’