Output van medewerkers is belangrijker dan duur van vakanties