Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3