Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018