‘HR moet samenwerking met onderwijs in de regio aanjagen’