AVV CAO Retail Non Food 2019-2020

| Downloads CAO Fashion & Sport Inretail » | 15 maart 2019 AVV CAO Retail Non Food 2019-2020 Download: AVV CAO Retail Non Food 2019-2020 (11-03-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Retail Non Food (Fashion Sport & Lifestyle). Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 maart 2019, nr. 14799, onder UAW nr. 12070.
flexnieuws
15-03-2019 16:31