4 voordelen van diversiteitsbeleid

Organisaties benutten het potentieel van medewerkers niet of onvoldoende. Voor HR is het zaak om beleid te maken dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. De opbouw van het medewerkersbestand kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Het afstemmen van de organisatiedoelen en diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.Topic: Strategisch HR
hr praktijk
13-03-2019 09:15