Payrolling, het formele werkgeverschap

Payrolling is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Payrollbedrijven nemen het formele werkgeverschap op zich, maar bemoeien zich in de praktijk met name met de loonbetaling aan de werknemer.
pw de gids
12-03-2019 17:30