Onderhandelingsresultaat CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020

  | Download CAO Onderwijsadviesbureaus | CAO GAO » |   7 maart 2019 CAO-naam CAO Onderwijsadviesbureaus CAO GAO Download Onderhandelaarsakkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020 > Onderhandelaarsakkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2019-2020 (25-02-19) Looptijd De looptijd van de CAO is van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020. Loonmutaties – 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 1,50% loonsverhoging per 1 augustus 2019 Arbeidsvoorwaarden – 60+- regeling, waarbij werknemers vanaf 60 jaar 5 jaar gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen nemen, tenzij er sprake is van dermate zwaarwegende omstandigheden dat instemming met het verzoek in redelijkheid niet van werkgever verlangd kan worden. – Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (voorheen: IPAP-verzekering). Afgesproken is dat werkgevers voor alle werknemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij Loyalis. Werkgevers nemen de premie voor hun rekening. – Gedurende de looptijd van de cao GAO wordt het functiereferentiegebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken. Bron: CNVO, 1 maart 2019
flexnieuws
07-03-2019 19:32