Belastingdienst: helft onderzochte bedrijven handelt onjuist bij inzet zzp’ers

De helft van de 104 bedrijven, die in 2018 werden onderzocht in het kader van de Wet DBA, handelt onjuist bij de inzet van zzp’ers. Bij 12 bedrijven wordt een vervolgonderzoek gestart, vanwege het vermoeden van kwaadwillendheid. Dat blijkt uit de resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Toezichtsplan Het toezichtsplan van de Belastingdienst richtte zich in 2018 op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Er werden opdrachtgevers bezocht uit zoveel mogelijk verschillende branches en sectoren. Bij 45 bedrijven is er voldoende kennis en ervaring met de huidige zzp-wetgeving en wordt de wet ook op de juiste manier toegepast. Bij de overige 47 bedrijven is er sprake van in meer of mindere mate onjuist handelen. Dit blijkt uit de brief van staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft besloten de Wet DBA te vervangen. Daarom geldt tot 1 januari 2020 een overgangsperiode. Dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd de Wet DBA niet handhaaft. Opdrachtgevers krijgen dus geen naheffingen of boetes als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. Tenzij de opdrachtgever kwaadwillend is en de Belastingdienst dit kan aantonen. Schijnzelfstandigheid voorkomen Het kabinet heeft het handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen. Het kabinet wil voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn (schijnzelfstandigen). 5600 reguliere onderzoeken per jaar De Belastingdienst voert ongeveer 5600 reguliere onderzoeken per jaar uit waarbij de loonheffingen onderwerp van controle zijn. Sectorbrede handhavingsstrategie De resultaten van de bedrijfsbezoeken zullen voor de zomer worden verwerkt in een nieuw toezicht- en handhavingsstrategie. In deze strategie komt ook een sectorbrede toezicht- en handhavingsstrategie. ICT, onderwijs en zorg Er zijn sectoren waar zzp’ers wel in dienst willen treden maar dat niet kunnen, zo merkt de Belastingdienst op. Tegelijkertijd melden zich bij de Belastingdienst steeds meer bedrijven die zich ‘gedwongen voelen’ met opdrachtnemers te werken omdat deze liever als zelfstandige werken dan in dienst treden. Krapte aan personeel stimuleert zelfstandigheid Dit is met name het geval in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals in ICT, onderwijs en zorg. Met een sectorbrede toezicht- en handhavingsstrategie wil de Belastingdienst ervoor zorgen er een gelijk speelveld blijft en er geen sprake is van marktverstoring. Op deze wijze bereidt de Belastingdienst zich voor op de afbouw van het handhavingsmoratorium, waarover voor de zomer nog een brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Bron: Belastingdienst, 5 maart 2019 Belastingdienst, Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) Lees ook Column Angelique Perdaems: Van kopje koffie tot boete. Over de criteria voor het toezicht op zelfstandigheid vs schijnzelfstandigheid
flexnieuws
05-03-2019 15:06