AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2019-2020

| Download CAO Gemaksvoedingsindustrie | 20 februari 2019 AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2018-2020 Download: AVV CAO Gemaksvoeding 2019-2020 (13-02-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 februari 2019, nr. 10095, onder UAWnr. nr. 12064.
flexnieuws
20-02-2019 14:06