Nieuwsbrief Loonheffingen 2019, 4e uitgave

De Belastingdienst heeft op 15 februari de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave Er zijn vier onderwerpen toegevoegd: Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019 Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14. Aanpassingen: Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) is de tekst aangepast van de laatste alinea onder ‘Inwoner van Nederland of niet’. En onder ‘Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?’ werd de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd. Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) is de tekst aangepast. Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) is de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd. In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land stond 9% als enkelvoudig tarief met loonheffingskorting voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden. Dit was niet goed; 9% is nu veranderd in 8%. In tabel 7 stond bij de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag 14%. Dit was niet goed; 14% is veranderd in 16%. Bron: Belastingdienst, 15 februari 2019
flexnieuws
16-02-2019 15:15