Zelfsturing bij ABN AMRO: ‘Wij gingen in één dag terug van 278 naar 25 leidinggevenden’