Werknemers uit de WGA: publiek en privaat zoeken samen naar succesformule