‘Wendbaarheid door flexibiliteit begint al bij werving en selectie’