Leidinggevende heeft relatie met teamlid. Hoe ga je daar mee om?

Een van mijn medewerkers heeft mij laten weten dat zijn leidinggevende een relatie heeft met een lid van zijn team. Kan, mag en moet ik hier als HR iets mee doen? Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> De medewerkers laat weten dat zijn leidinggevende en collega samen soms uren weg zijn zonder dat iemand weet waar ze zijn. Ook vindt hij aan dat de leidinggevende zijn liefje bevoordeelt door haar alle grote accounts te geven. Hierdoor is veel onrust en onvrede binnen het team. Kan, mag en moet ik hier iets mee? Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer In de grondwet staat dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Uitgangspunt is dan ook dat het liefdesleven van werknemers behoort tot het privédomein van de werknemer en dat de werkgever zich daar niet mee mag bemoeien. Belangen van de werkgever Als de gevolgen van een relatie de belangen van de werkgever schaden, dan is het een ander verhaal. Een werkgever heeft het recht om zijn belangen te beschermen. In dit geval schaadt de relatie van de leidinggevende met zijn teamlid de belangen van de werkgever. De tortelduifjes onttrekken zich kennelijk geregeld aan hun werkzaamheden, de leidinggevende bevoordeelt zijn liefje en de werksfeer binnen het team leidt hieronder. In dit geval is het gerechtvaardigd om in te grijpen. Leidinggevenden en relaties met Als sprake is van een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte, dan zal de werkgever soms zelfs in moeten grijpen. Het zou in dat geval namelijk zo kunnen zijn dat de ondergeschikte zich op de een of andere manier gedwongen voelt in haar relatie met haar leidinggevende. In dit geval zou daarvan sprake kunnen zijn omdat de leidinggevende haar bevoordeelt. Als zij de relatie zou verbreken, dan zal zij vermoedelijk haar voordelen verliezen en misschien zelfs wel benadeeld kunnen worden. Dit kan haar het gevoel geven dat ze de relatie moet aanhouden. Zorgplicht Een werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent niet alleen dat hij voorzorgsmaatregelen moet nemen om te voorkomen dat zijn medewerkers met zaagwerkzaamheden hun vingers verliezen, maar ook dat ze in een mentaal veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Daarvan is geen sprake als een werkneemster zich gedwongen voelt tot een relatie met haar leidinggevende. Wat kan, mag en moet de werkgever ermee? Als de werkgever de leidinggevende op een ander team kan zetten of de medewerkster naar een ander team kan overplaatsen, dan kan dat een goede oplossing zijn. De leidinggevende kan de medewerkster niet meer bevoordelen en de medewerkster bevindt zich niet langer in een afhankelijke positie. Voor wat betreft de rendezvous die het liefdespaar geregeld tijdens werktijd hebben, zullen beide aangesproken moeten worden. Met hen zal afgesproken moeten worden dat ze tijdens werktijd aan het werk zijn en dat ze hun liefde voor na die tijd bewaren.   XpertHRDit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>> Het bericht Leidinggevende heeft relatie met teamlid. Hoe ga je daar mee om? verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
14-02-2019 10:00