Onderhandelingsresultaat CAO SDU 2019-2020

| Download CAO Sime Darby Unimills; |   7 februari 2019 CAO-naam CAO Sime Darby Unimills Download Onderhandelingsresultaat CAO Sime Darby Unimills 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat CAO SDU 2019-2020 (04-02-19) Looptijd CAO voor 18 maanden: 01 januari 2019 tot en met 30 juni 2020. Loonmutaties – 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 2,00% loonsverhoging per 1 september 2019 – 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – De jeugdschalen komen te vervallen. Er komen 2 aanloopschalen. – Daarnaast zal er een WML-schaal worden ingevoerd, die geldt voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Bron: CNV Vakmensen, 4 februari 2019
flexnieuws
07-02-2019 14:45