Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De partijen D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD stemden voor. 50PLUS, PvdA, SP, GroenLinks, PVV, PvdD en DENK stemden tegen. Het voorstel moet nu worden besproken in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer werd ook gestemd over moties en amendementen waarbij de volgende zijn aangenomen. aangenomen. Amendementen: Gewijzigd amendement over arbeidsrecht seizoensarbeid Nader gewijzigd amendement over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen Gewijzigd amendement over premie 21-minners Moties: Moties over vormen van contracting Motie over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling Motie over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb Motie over het gesprek blijven voeren met sociale partners over seizoensarbeid Motie over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten Motie over uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling Motie over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie Motie over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw Motie over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling   Het bericht Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
06-02-2019 10:30