DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar

Interview met Adriana Stel, directeur van DOORZAAM, samen voor duurzame inzetbaarheid STAF en STOOF zijn samengegaan in een nieuwe stichting. ‘Het gaat erom dat mensen duurzamer kunnen werken als uitzendkracht, maar ook als vaste kracht. In onze aanpak draait het om het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van de uitzendkracht.’ Adriana Stel wijst op de nieuwe naam en het logo. Het is net aangebracht op de wand. De cirkels verbeelden de verbinding tussen uitzender en opdrachtgever; daartussen staat de uitzendkracht om wie het draait bij DOORZAAM. Hoe is zijn positie? Wat heeft hij nodig om goed te kunnen blijven functioneren en in zijn onderhoud te voorzien. Met andere woorden om duurzaam inzetbaar te zijn. Sociaal Fonds Uitzendbranche Aandacht en geld voor arbo en opleiding was er al langer in de uitzendbranche. Stichting DOORZAAM wordt betaald vanuit het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU). Ondernemers in de uitzendbranche dragen premie af aan dit fonds. “Eind 2017 moest de SFU-cao worden vernieuwd,” vertelt Adriana Stel. “Bij deze cao zijn de vakbonden en de uitzendbrancheorganisaties betrokken. Tijdens het overleg over de CAO werd vastgesteld dat de arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling en opleiding bij elkaar horen, ze vullen elkaar aan. STOOF was voor opleiden; STAF was voor veiligheid en arbo. We deden goed werk, maar er was geen brug tussen beide. Terwijl het zo sterk samenhangt. Een fitte uitzendkracht kan de rust en de energie vinden om zich te ontwikkelen in zijn vak. Een vermoeide uitzendkracht met werkstress, onveilige werksituaties of schulden heeft natuurlijk niet de energie en de aandacht om nieuwe vaardigheden, laat staan een nieuw vak te leren. De basale levensbehoeften moeten op orde zijn om de volgende stap te kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Kortom, wij werken vanuit die geïntegreerde, volledig nieuwe aanpak. Adriana Stel, directeur van DOORZAAM Om dit te bereiken bieden wij twee mogelijke werkwijzen DI te integreren in de eigen organisatie Bij het integreren van duurzame inzetbaarheidstrajecten in eigen organisaties zorgen wij dat de kennis wordt aangedragen. Hiermee krijgen uitzendorganisaties die de aanpak van Duurzame Inzetbaarheid (DI) in hun eigen DNA willen krijgen, trainingen en coaches, zodat zij hun eigen intercedenten, hun opdrachtgevers en uitzendkrachten bewust maken van de doelstellingen en de aanpak.” DI faciliteren en volledig uit handen nemen van uitzendorganisaties “DOORZAAM heeft een eigen team van DI-consultants in dienst genomen, die wij inzetten ten behoeve van de ontzorging van uitzenders die niet zelf de capaciteit hebben om hun uitzendkrachten te begeleiden en te helpen in duurzame inzetbaarheid. Uitzendkrachten van Randstad kunnen in het traject worden begeleid door coaches van Randstad HR Solutions; uitzendkrachten van USG kunnen worden begeleid door Restart. Onze aanpak gaat uit van de piramide van Maslow. Wij testen uitzendkrachten op alle aspecten die hen duurzaam inzetbaar maken. Het begint met hun fysiek conditie. Het kan nodig zijn bepaalde werknemersvaardigheden te ontwikkelen, terwijl er tegelijk een opleiding wordt aangeboden die de kans op werk vergroot. Taalvaardigheden zijn nodig. Wie de taal niet spreekt of onvoldoende kan lezen of schrijven kan immers geen veiligheidsvoorschriften lezen. De vraag in de markt naar digitale vaardigheden neemt ook toe. Dit vraagt training en opleiding. Vervolgens is er voor het concrete vakmanschap voortdurende bij- en omscholing nodig. Tot slot zijn er nog de skills van de 21e eeuw waar mensen zich op moeten voorbereiden als ze lang en plezierig in hun onderhouden willen kunnen voorzien.” Opdrachtgever erbij betrekken “Zonder de medewerking op de werkvloer ontstaat er geen samenhang in de begeleiding. Daarom wordt de opdrachtgever uitdrukkelijk betrokken bij de aanpak. De uitzender levert op basis van door DOORZAAM vastgestelde criteria de uitzendkracht aan. Daarna start het begeleidingstraject van de uitzendkrachten. De uitzendkracht doet nu bijvoorbeeld ongezond werk en zou medisch moeten worden onderzocht of kans moeten krijgen op ander werk. Hij heeft misschien schulden, of er is geen werk meer voor hem in een bepaalde sector. Ons begeleidingstraject is erop gericht om gezondheid, welzijn, werkomstandigheden en kansen op werk te bespreken, te testen en te verbeteren. De uitzender kan een x-aantal uitzendkrachten bij ons aanmelden. Wij gaan hen dan begeleiden. De uitzendkracht krijgt eerst een duurzame inzetbaarheidsscan. Daarna krijgt hij een eigen coach vanuit DOORZAAM die de verkennende gesprekken voert. Per uitzendkracht is een interventiebudget van 2.500 euro beschikbaar voor training, begeleiding en ontwikkeling. Wanneer het gesprek tussen de uitzendkracht en de coach heeft plaats gevonden, volgt er een gesprek met de uitzender. Stel dat iemand een ongezond beroep uitoefent, dan bieden wij een preventief medisch onderzoek. Wij hebben ook een overeenkomst met het Nibud; uitzendkrachten krijgen indien nodig een buddy die hen helpt bij het terugdringen van schulden. In 2019 kunnen wij voor dit budget tenminste 1.000 mensen begeleiden. Daarnaast is er budget voor vouchers (cheques waarmee voor een bepaald bedrag opleidingen kunnen worden betaald) en een algemeen aanbod van arbo en ontwikkeling ten behoeve van uitzendkrachten, die wij bieden aan uitzendorganisaties. De DI-consultants werken vanuit DOORZAAM. Daarnaast is er een partnership met People in Motion/Fast Forward en James. Voor het testen van de uitzendkrachten werkt DOORZAAM met tools, zoals aangeboden door TipTrack, LDC en Johan en EELLOO. Lobby bij opdrachtgevers “Als een uitzendkracht het niet voor elkaar krijgt om aandacht te genereren voor zijn welzijn en ontwikkeling bij de opdrachtgever dan zorgen wij in onze lobby via werkgeversorganisaties dat opdrachtgevers hier toch toe worden aangespoord. De NBBU is op dit moment bezig met een pilot voor duurzame inzetbaarheid. Daarmee wordt bij 25 van de aangesloten leden het bewustzijn omtrent DI ontwikkeld. Elk van deze deelnemende leden kan 10 uitzendkrachten laten deelnemen aan het DI-traject `Alles-in-een’ van DOORZAAM. Om goed te monitoren of wij het goed doen en wat we kunnen verbeteren, hebben wij drie klankbordgroepen in het leven geroepen; hierin geven opdrachtgevers, uitzenders en uitzendkrachten feedback op onze aanpak. Het is een enorme uitdaging, maar ik ben trots dat ik hier nu mijn schouders onder kan zetten. Zonder de uitzendkrachten lag Nederland plat, werkte er niets meer. In hun en ieders belang moeten wij hen fit houden, goed werk bieden en duurzaam ontwikkelen ten behoeve van een goed functionerende arbeidsmarkt. Want uitzendkrachten doen er toe!” Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
flexnieuws
05-02-2019 09:27