Whk of private oplossing: extra grip maakt het verschil