Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2018