Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018