Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020

| Download CAO NXP » | Download CAO NXP A » | 28 januari 2019 CAO-naam CAO NXP Download Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020 > Onderhandelingsresultaat CAO NXP 2018-2020 (17-01-19) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 augustus 2020. Loonmutaties Vakgroepen tot en met G6 (vakgroep 80) – 2,0% loonsverhoging per 1 maart 2019 – 1,0% loonsverhoging per 1 september 2019 – 2,0% loonsverhoging per 1 februari 2020 – 1,0% loonsverhoging per 1 augustus 2020 De geïntegreerde meritmatrix voor G6 en G7 vervalt met ingang van 1 januari 2019. Arbeidsvoorwaarden – Met ingang van 1 januari 2019 is de NXP CAO niet meer van toepassing op vakgroep G7/90. Alle medewerkers uit vakgroep G7 krijgen een individueel contract met een bijbehorend arbeidsvoorwaardenpakket. – De huidige 80-80-100 regeling, als opgenomen in art. 6.5 van de CAO, gericht op oudere medewerkers, wordt omgevormd tot een 80-85-100 regeling (80% werken, 85% beloning, 100% pensioenopbouw). Bron: VHP2, 22 januari 2019
flexnieuws
28-01-2019 14:38