‘Zet in op werkgeluk bij verminderd functioneren’

Veel mensen werken vanuit hun vaardigheden, wat ze goed kunnen en geleerd hebben door training en oefening. Lang niet alle medewerkers zijn zich bewust van hun kwaliteiten wat tot frustratie en uiteindelijk burn-outklachen kan leiden. Hoe buig je dit om? Bedrijfsmaatschappelijk werkadviseur Tineke den Haan legt uit wat HR kan doen of adviseren om geluk op de werkvloer te vergroten. Casus ‘Ik dacht echt dat ik het in deze nieuwe baan naar mijn zin zou hebben’, verzucht Hugo. Hij is sinds een paar weken ziek thuis met burn-outklachten. ‘Ik slaap slecht en voel me doodmoe. Ik kan me nergens op concentreren want mijn hersenen malen maar door.’ Hugo heeft sinds een jaar een andere functie. Hij merkt dat deze hem minder voldoening geeft dan hij had verwacht. Er blijkt toch niet zoveel uitdaging in te zitten. ‘Ik haal er geen energie uit en kom moe thuis.’ Zijn leidinggevende is hiervan nog niet op de hoogte. Hugo spreekt haar niet zo vaak en mist eerlijk gezegd haar ondersteuning en betrokkenheid. ‘Ik voel me gefrustreerd en ongelukkig. Hoe kom ik hier uit?’ Vaardigheden versus kwaliteiten Veel mensen werken vanuit hun vaardigheden, wat ze goed kunnen en geleerd hebben door training en oefening. Uit vele studies blijkt dat medewerkers zich vaak niet bewust zijn van hun kwaliteiten. Vanuit de positieve psychologie, een snelgroeiende wetenschappelijk stroming als aanvulling op de reguliere psychologie, staan de kwaliteiten centraal. Als je werkt vanuit zwaktes zal je dat vaak uitputten. Zwaktes gaan hand in hand met slechte prestaties, weerstand en frustraties. Het is een misverstand om te denken dat als je je zwaktes overwint en verbetert, je als vanzelf meer werkplezier ontwikkelt. Gelukkige medewerkers Werken vanuit kwaliteiten gaat gepaard met positieve emotie. Als medewerkers die inzetten in het werk, leidt dat tot meer psychologisch welzijn en geluk. In de casus zou Hugo kunnen onderzoeken van welke kwaliteiten hij energie krijgt. De Values In Action (VIA) vragenlijst onderscheidt 24 typen kwaliteiten ingedeeld in zes deugden. Met het identificeren van vijf kernkwaliteiten krijgt Hugo helder welke kwaliteiten hij verder kan ontwikkelen. Als hij zijn aandacht richt op wat góed is te versterken en te vergroten, zal dit hem mentaal veerkrachtiger maken. Meer well-being. Hij kan dan onderzoeken welke andere keuzes er te maken zijn om weer gelukkig in zijn werk te worden. Vergroten van werkgeluk Ook op organisatieniveau levert aandacht voor meer geluk op de werkvloer voordelen op. Medewerkers zitten beter in hun vel, verzuimen minder en presteren beter. ‘Wie het geluk van medewerkers voorop zet, boekt betere bedrijfsresultaten’, aldus Jenn Lim, CEO en Chief Happiness Officer van adviesbureau Delivering Happiness. De leiding van de organisatie, geadviseerd door HR, zal de kaders moeten scheppen. En het voorbeeld moeten geven. De managers van de organisatie zullen moeten luisteren naar hun medewerkers om te horen wat hen drijft en hoe zij hun werk ervaren. Hugo zal in gesprek moeten gaan met zijn leidinggevende en moeten delen wat hem dwars zit. Zijn leidinggevende zal een sfeer van vertrouwen moeten creëren om met hem te bespreken wat hij nodig heeft om weer een positieve werkbeleving te ervaren. Tips voor HR Wat kunt u als HR doen of adviseren om bij verminderd welbevinden en functioneren het werkgeluk van medewerkers te vergroten? Voer gesprekken met medewerkers. Wees nieuwsgierig en vraag hun feedback en ideeën; Ondersteun leidinggevenden in hun rol om te ontdekken hoe zij het geluk van hun medewerkers kunnen stimuleren; Laat werkgeluk op iedere agenda terugkomen. Niet een paar keer, maar langdurig; Maak concreet en zichtbaar welke knelpunten er zijn en welke acties er worden genomen; Meet kwalitatief en kwantitatief de resultaten. Heb jij nog andere suggesties die het geluk op de werkvloer te vergroten? Laat een reactie achter onder dit bericht. Het bericht ‘Zet in op werkgeluk bij verminderd functioneren’ verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
21-01-2019 09:38