WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel

Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt.
managers online
21-01-2019 06:45