Werknemer neemt op staande voet ontslag: recht op vergoeding? [Rechtspraak]

Een werknemer neemt op staande voet ontslag na aanhoudende conflicten over re-integratie en passende arbeid. Desondanks maakt hij aanspraak op een billijke vergoeding en op de transitievergoeding. De kantonrechter wijst zijn eisen toe, maar de werkgever vindt dat er sprake is van een vooropgezet plan en gaat in hoger beroep.
pw de gids
14-01-2019 12:07