Peter van Asten: “De kracht van gedachten is een bepalende factor in resultaten die je in het leven haalt”

Interview met Peter van Asten van Ontwikkel Jezelf NU en Peter van Asten Als zzp’er wil jij jouw financiën graag zo goed mogelijk geregeld hebben. Spaar je wel (genoeg)? Plan je voldoende vooruit? Om te kijken hoe succesvolle ondernemers dit doen, interviewen wij maandelijks een van onze leden. Deze maand: Peter van Asten van Ontwikkel Jezelf NU en PeterVanAsten. Wij vroegen hem hoe hij zijn zaken op het gebied van financiën als zzp’er heeft geregeld. Het interview wordt mede mogelijk gemaakt door zzp-bank Knab, themapartner van ZZP Barometer. Vertel: wat doe je precies, en voor wie? Tijdens een carrière van ruim 20 jaar binnen het Speciaal Onderwijs kwam er steeds vaker de vraag om mijn kennis over het spreken voor de groep te delen met mensen die spreekangst hadden. Ik nam deze uitdaging aan en zo ontstonden, onder de verzamelnaam Ontwikkel Jezelf Nu, enkele cursussen met een veel breder perspectief. Ik leer mensen niet alleen zonder angst voor de groep staan. Ze ontdekken welke kwaliteiten ze nog meer hebben en hoe ze deze kunnen inzetten in hun dagelijkse leven. In 2018 ben ik gestart met het branden van mijn naam, Peter van Asten, om via lezingen de toehoorders de Impact van D.O.E.N.® te laten ervaren. D.O.E.N.® staat voor Direct, Onmiddellijk, en Nu. Ook gaan ze inzien dat de kracht van hun gedachten een bepalende factor is in de resultaten die ze in het leven halen. Deze boodschap heb ik op verschillende manieren verpakt, afhankelijk van de doelgroep: bedrijfsleven, ondernemers of onderwijs. Je hebt jouw zakelijke financiën ondergebracht bij Knab. Waarom heb jij voor deze online bank gekozen? Ik was op zoek naar een nieuwe bank. Een bank die mee zou denken met mij als zzp’er. Een collega ondernemer wees me op de Knab bank. Daarnaast kreeg ik van mijn accountant te horen dat mijn bankkosten erg hoog waren, omdat ik meerdere zakelijke rekeningen had geopend om meer overzicht te hebben in de geldstromen. Toen ik me ging verdiepen in de Knab bank, zag ik direct de voordelen en de lage kosten die er tegenover stonden. Mijn keuze was al snel gemaakt. Mijn positieve ervaring heeft ertoe geleid dat ik andere ondernemers de overstap naar de Knab bank heb geadviseerd. Hoe belangrijk is het voor jou om als zzp’er een reserve achter de hand te hebben? Het inkomen van mijn onderneming valt of staat bij het aantal opdrachten en de verkoop van producten. Deze zijn door het jaar heen genomen (nog) niet stabiel. Ook variërende duur en de inkomsten per opdracht, waardoor een buffer belangrijk is om de rustige maanden te kunnen opvangen. Hoe zorg jij ervoor dat je als zzp’er genoeg financiële reserve hebt? Door een vast bedrag per maand opzij te zetten die ik in de rustige maanden kan aanboren om zo voldoende financiële ruime te hebben voor die lopende maand. Heb jij voor jouw bedrijf bepaalde financiële doelen opgesteld? Doelen stellen in het algemeen is belangrijk, niet alleen voor ondernemers. Door doelen te stellen is het houden van de juiste focus gemakkelijker. Zelf heb ik korte, middellange en lange termijn doelen op papier vastgelegd. De korte termijn doelen zijn vooral gericht op omzetverhoging, de middellange termijn doelen hebben betrekking op het professionaliseren van de ondernemingen en de lange termijn doelen zijn pensioen gerelateerd. Hoezeer ben jij als zzp’er al bezig met jouw inkomen en financiën in de toekomst? En hoe breng jij deze voor jezelf in kaart? Door zicht te hebben en te behouden op de toekomst is een meerjarenplan een stevige houvast. Middels een boekhoudprogramma en de hulp van mijn accountant bouw ik aan een stevig fundament voor de jaren die gaan komen. Gezien mijn leeftijd en de relatief korte onderwijscarrière is mijn focus mede pensioengericht. Tot slot, heb jij nog een ultieme tip voor jouw collega-zzp’ers op het gebied van financiën? Gebruik de mogelijkheden van de Knab Bank optimaal. Open naast je betaalrekening twee aparte rekeningen: 1. Een BTW-rekening waarop je de ontvangen BTW direct op weg kan boeken. 2. Een appeltje voor de dorst rekening voor de slappe maanden. Van andere ondernemers hoor ik dat belegen in crowdfunding via de Knab Bank erg aantrekkelijk en goed geregeld is. Zelf heb ik daar op dit moment nog niet de financiële ruimte voor, maar ik ga het in de nabije toekomst zeker doen.
zzp barometer
07-01-2019 07:00