Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag