Eerste loonstrook 2019: hoger nettoloon voor vrijwel alle werknemers

Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, stijgt in 2019 voor vrijwel alle werknemers. Met name personen met een laag of midden inkomen profiteren van de lagere belasting. Daar tegenover staat een hoger belastingtarief op vakantiegeld en bijzondere beloning zoals een 13e maand zo blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en pensioenpremies vanaf januari 2019.3 januari 2019Topic: Loon & belonen
hr praktijk
03-01-2019 10:52