ABN AMRO: omzet uitzendsector groeit 6,5% in 2019

Uitzendbureaus profiteren van het gunstige economische klimaat en dat is terug te zien in de groeicijfers, meldt ABN AMRO in een recente analyse van de stand van zaken in de zakelijke dienstverlening. In de laatste drie kwartalen van 2018 lag de groei op jaarbasis zelfs boven 11%. Personeelstekorten vormen op dit moment echter een belemmering voor verdere groei, wat zich vertaalt in het aantal uitzenduren; dat daalt of blijft gelijk. Optimisme Een meerderheid van de uitzendondernemers verwacht een verbetering van het economisch klimaat (+11%) een toename van de omzet (+27%) en groei van het personeelsbestand (+12%). Bovendien geeft een meerderheid van de ondernemers aan komend jaar meer te zullen investeren (+15%). De winstgevendheid van de branche nam steeds verder toe. Het aantal ondernemers dat de winst zag stijgen is veel groter dan het aantal uitzendondernemers dat de winst zag afnemen (+21%). Hoewel de groei van de Nederlandse economie nu afneemt, blijft de vraag naar (ondersteunende) diensten groot, verwacht ABN AMRO. Bron: ABN AMRO, december 2018
flexnieuws
02-01-2019 12:35