Federgon: lichte daling uitzenduren in België in november

De Belgische uitzendfederatie Federgon meldt een lichte terugval van de uitzendactiviteit in november. Uit het Federgon persbericht: In november 2018 nam het aantal uren uitzendarbeid af met -0,89% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve ontwikkeling in beide segmenten: het aantal uren uitzendarbeid nam af met -0,98% in het arbeiderssegment en met -1,04% in het bediendesegment. In vergelijking met de maand november van vorig jaar liet de uitzendsector een daling zien van -2,74%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -3,79% in het arbeiderssegment en met -1,20% in het bediendesegment. Bron: Federgon, 27 december 2018
flexnieuws
27-12-2018 16:12