AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020

| Download CAO Huisartsenzorg » | 21 december 2018 AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020 Download: AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020 (17-12-18) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 december 2018, nr. 70891, onder UAW nr. 12043
flexnieuws
20-12-2018 14:21