De regionale economie 2017

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 2,9 procent. Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. Groningen was de enige provincie met krimp; dit kwam door het verder dichtdraaien van de gaskraan. De werkgelegenheid groeide in 2017 met 2,2 procent. De werkgelegenheid groeide in alle provincies met 2,0 procent of meer ten opzichte van 2016. Limburg en Noord-Brabant zagen met 2,4 procent de grootste relatieve toename van arbeidsjaren. In alle provincies en in de vier grote steden daalde de werkloosheid. Groningen is net als in 2016 de provincie met het hoogste werkloosheidspercentage. In Zeeland was de werkloosheid het laagst.
cbs
19-12-2018 14:30