Werknemers switchen per dag meer dan 1.100 keer tussen verschillende applicaties