Meer dan helft zzp’ers stopt binnen 10 jaar

Percentage stoppers verschilt sterk per sector Slechts vier op de tien zzp’ers die tussen 2008-2010 gestart zijn, is na vijf jaar nog steeds actief als ondernemer. De rest is in loondienst gaan werken of ontvangt intussen een pensioensuitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van belastingaangiften. De cijfers hebben betrekking op zzp’ers die tussen 2008-2010 zijn gestart. Dat gaat om ruim 650.000 starters. Kanttekening bij de cijfers is dus wel dat deze enigszins verouderd zijn. Meeste stoppers terug in loondienst Na één jaar was ruim tweederde (69 procent) van deze startende zzp’ers nog actief als zzp’er. Na twee jaar was dit ruim de helft (57 procent) en na vijf jaar was dit percentage afgenomen tot 42 procent. Vier procent van de starters had na vijf jaar personeel in dienst genomen. De meerderheid van de stoppers (bijna 3 op de 10 oorspronkelijke starters) is (weer) in loondienst getreden. Ruim 10 procent van de starters was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige, omdat zij met pensioen waren gegaan. Zo’n 6 procent was vijf jaar aangewezen op een uitkering en 5 procent zat in een situatie zonder eigen inkomen. Nog eens 3 procent was overleden of geëmigreerd en 1 procent volgde (weer) onderwijs. Reden vertraging beschikbare cijfers De cijfers over loopbanen van zzp’ers zijn ontleend aan aangiftegegevens van de Belastingdienst. Omdat zelfstandigen uitstel mogen aanvragen voor de aangifte en betaling van de belastingaanslag, komen deze cijfers met vertraging beschikbaar. Het meest recente jaar waarvoor definitieve cijfers beschikbaar zijn, is 2015. Dit betekent dat de starters in de periode 2008-2010 minimaal vijf jaar gevolgd kunnen worden. Mannelijke zzp’er houdt het langer vol dan vrouw Er is een aanzienlijk verschil waarneembaar tussen het aantal stoppers onder mannelijke zzp’ers en het aantal stoppers onder vrouwelijke zzp’ers. Na vijf jaar was 46 procent van de mannelijke starters en 38 procent van de vrouwen nog actief als zzp’er. Bijna een derde van de vrouwelijke starters was na vijf jaar werknemer, tegenover ruim een kwart van de mannelijke starters. Starters tussen de 25 en 55 jaar blijven het langste actief als zzp’er. Ruim 46 procent was na vijf jaar nog steeds zzp’er. Bij de oudere leeftijdsgroepen neemt het aandeel dat zzp’er blijft met de leeftijd af. Van de starters van 55-65 jaar is 35 procent na vijf jaar nog actief als zzp’er en bij 65-plussers slechts een kwart. Starters in bouw en landbouw blijven relatief lang actief Het percentage starters in de landbouw dat na vijf jaar nog actief is als zzp’er is met 70 procent veel hoger dan het gemiddelde. Ook in de bouw is een relatief groot deel (65 procent) nog actief als zzp’er na vijf jaar. In sectoren als het openbaar bestuur en de gezondheidszorg zijn juist relatief weinig zzp’ers nog actief na vijf jaar: respectievelijk 25 en 33 procent.
zzp barometer
29-11-2018 07:00