Brussel gaat voor zzp-plannen van Koolmees liggen

Zzp-plannen Koolmees voorlopig in de ijskast De Europese Commissie heeft minister Koolmees, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, duidelijk gemaakt dat zij niet akkoord kan gaan met de voorgenomen zzp-plannen van het kabinet. De beoogde aanpak van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers zou namelijk in strijd zijn met het EU-recht, blijkt uit een brief die minister Koolmees maandag aan de Tweede Kamer schreef. Toets vanuit Brussel Doordat de plannen van minister Koolmees niet de toets vanuit Brussel doorstaan, zullen de voorgenomen plannen om schijnzelfstandigheid en uitbuiting onder zzp’er aan te pakken waarschijnlijk tot 2021 worden uitgesteld. Niet eerder zal over dit onderwerp wetgeving tot stand komen en uitgevoerd worden. Minister Koolmees schrijft dit alles maandag in een brief aan de Kamer. Kabinetsplannen De kabinetsplannen, waar Brussel nu voor gaat liggen, bestaan onder andere uit: – Zzp’ers die een bepaalde tijd voor een opdrachtgever werken en het normale werk uitvoeren zijn voortaan automatisch werknemer. – Een minimumtarief voor zzp’ers. Wat inhoudt in dat de zzp’er niet minder dan een tarief tussen de 15 en 18 euro per uur betaald mogen krijgen. De regels vanuit Brusselse zetten Koolmees zijn plannen echter voorlopig in de ijskast, ze zijn in strijd met het EU-recht. Nieuwe ideeën Minister Koolmees schrijft de Kamer dat hij aan alternatieven werkt. De opvolger van de wet DBA en het in werking treden, schuift zeker op naar januari 2021 en misschien zelfs nog later. Minister Koolmees gaat nu naar alternatieven en ideeën zoeken die wel de regels van Brusselse doorstaan.
zzp barometer
27-11-2018 17:00