Commissie Regulering van werk buigt zich over toekomst arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een onafhankelijke commissie van experts onder leiding van Hans Borstlap gevraagd hier advies over uit te brengen.7 november 2018Topic: [email protected]
hr praktijk
07-11-2018 15:02