Aanpassing transitievergoeding

In de Wet werk en zekerheid is bepaald dat een transitievergoeding door de werkgever betaald dient te worden als hij afscheid wil nemen van een werknemer. Dit geldt ook als de reden voor beëindiging de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Voor werkgevers voelde dit als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals de loondoorbetaling en re-integratiekosten. Dit zorgde er ook voor dat het dienstverband juist niet beëindigd werd, maar slapend werd voortgezet. Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
hr praktijk
06-11-2018 09:00